เทคโนโลยีใหม่ รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

     “โรคต่อมลูกหมากโต” เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นโรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าหนักใจของคุณผู้ชายและเป็นอุปสรรครบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากต่อมลุกหมากที่โตขึ้นจนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลงทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกปัสสาวะไม่สุด ทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน ซึ่งอาการความรุนแรงของโรคในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป


รักษาได้อย่างไรบ้าง

     ส่วนมากโรคต่อมลูกหมากโตมักจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต การรักษาจะมุ่งเน้นที่จะให้อาการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากต่อมลูกหมากโต วิธีการรักษาในปัจจุบันมีอยู่ 3 วิธีคือ

1. การรับประทานยา สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเพื่อลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ยาบางชนิดลดชนาดต่อมลูกหมากหรือลดอาการบวม ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

2. การตัดเนื้อต่อมลูกหมากออกโดยใช้ความร้อน เช่น ใช้ไฟฟ้าหรือเลเซอร์ผ่านเข้าไปที่ต่อมลูกหมากเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้เป็นส่วนมาก

3. การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเพื่อเอาต่อมลูกหมากออก

 

เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy)

     ในผู้ป่วยบางรายอาจกังวลต่อผลข้างเคียงจากวิธีการรักษาหรือมีข้อจำกัดด้านสุขภาพ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้

     การรักษาด้วยไอน้ำเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย ใช้เวลาน้อยประมาณ 10-15 นาที เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผลหรือผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ได้ หรือกลัวผลข้างเคียงจากการผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือและกล้องสอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังต่อมลูกหมาก หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดไอน้ำที่เข้าไปในต่อมลูกหมาก ไอน้ำจะกระจายเข้าไประหว่างเซลล์ของต่อมลูกหมากทำให้เซลล์ที่อุดตันท่อทางเดินปัสสาวะตายไป (Apoptosis) ร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ตายออกไปตามธรรมชาติภายใน 3 - 6 เดือน ในที่สุดต่อมลูกหมากจะหดตัวมีขนาดเล็กลงและท่อปัสสาวะจะกว้างขึ้นทำให้ปัสสาวะได้เป็นปกติ

 

ข้อดีของการรักษาด้วยไอน้ำ

  • ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ทำการรักษาผ่านท่อปัสสาวะ
  • ใช้เวลาในการทำน้อย
  • ไม่จำเป็นต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาล
  • ลดความเสี่ยงของภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว และภาวะน้ำอสุจิไหลย้อน
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด

 

การปฏิบัติตัวหลังการรักษา

     หลังการรักษาแพทย์จะใส่สายสวนปัสสาวะไว้ประมาณ 3-5 วัน ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องถ่ายปัสสาวะเอง ทำให้อาการบวมหายเร็วขึ้นและการฟื้นตัวเร็วขึ้น (ในบางรายอาจต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานกว่า 1 สัปดาห์)

หลังจากเอาสายสวนออก อาจมีอาการบวม แสบร้อนระหว่างปัสสาวะ รวมถึงมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะหรืออสุจิได้เล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วอาการจะดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 6 สัปดาห์

     

     ศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้นำเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ป่วยพิจารณาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเดินปัสสาวะผลลัพธ์การรักษาที่ดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โซน A

 

     “โรคต่อมลูกหมากโต” เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้นโรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าหนักใจของคุณผู้ชายและเป็นอุปสรรครบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากต่อมลุกหมากที่โตขึ้นจนไปบีบท่อปัสสาวะให้แคบลงทำให้มีอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกปัสสาวะไม่สุด ทำให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน ซึ่งอาการความรุนแรงของโรคในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป


รักษาได้อย่างไรบ้าง

     ส่วนมากโรคต่อมลูกหมากโตมักจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต การรักษาจะมุ่งเน้นที่จะให้อาการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากต่อมลูกหมากโต วิธีการรักษาในปัจจุบันมีอยู่ 3 วิธีคือ

1. การรับประทานยา สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยเพื่อลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ยาบางชนิดลดชนาดต่อมลูกหมากหรือลดอาการบวม ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

2. การตัดเนื้อต่อมลูกหมากออกโดยใช้ความร้อน เช่น ใช้ไฟฟ้าหรือเลเซอร์ผ่านเข้าไปที่ต่อมลูกหมากเพื่อเอาชิ้นเนื้อออกทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้เป็นส่วนมาก

3. การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเพื่อเอาต่อมลูกหมากออก

 

เทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy)

     ในผู้ป่วยบางรายอาจกังวลต่อผลข้างเคียงจากวิธีการรักษาหรือมีข้อจำกัดด้านสุขภาพ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้

     การรักษาด้วยไอน้ำเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัย ใช้เวลาน้อยประมาณ 10-15 นาที เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผลหรือผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ได้ หรือกลัวผลข้างเคียงจากการผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือและกล้องสอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังต่อมลูกหมาก หลังจากนั้นแพทย์จะฉีดไอน้ำที่เข้าไปในต่อมลูกหมาก ไอน้ำจะกระจายเข้าไประหว่างเซลล์ของต่อมลูกหมากทำให้เซลล์ที่อุดตันท่อทางเดินปัสสาวะตายไป (Apoptosis) ร่างกายจะกำจัดเซลล์ที่ตายออกไปตามธรรมชาติภายใน 3 - 6 เดือน ในที่สุดต่อมลูกหมากจะหดตัวมีขนาดเล็กลงและท่อปัสสาวะจะกว้างขึ้นทำให้ปัสสาวะได้เป็นปกติ

 

ข้อดีของการรักษาด้วยไอน้ำ

  • ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ทำการรักษาผ่านท่อปัสสาวะ
  • ใช้เวลาในการทำน้อย
  • ไม่จำเป็นต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาล
  • ลดความเสี่ยงของภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว และภาวะน้ำอสุจิไหลย้อน
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด

 

การปฏิบัติตัวหลังการรักษา

     หลังการรักษาแพทย์จะใส่สายสวนปัสสาวะไว้ประมาณ 3-5 วัน ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องถ่ายปัสสาวะเอง ทำให้อาการบวมหายเร็วขึ้นและการฟื้นตัวเร็วขึ้น (ในบางรายอาจต้องใส่สายสวนปัสสาวะนานกว่า 1 สัปดาห์)

หลังจากเอาสายสวนออก อาจมีอาการบวม แสบร้อนระหว่างปัสสาวะ รวมถึงมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะหรืออสุจิได้เล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้วอาการจะดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 6 สัปดาห์

     

     ศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้นำเทคโนโลยีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ป่วยพิจารณาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเดินปัสสาวะผลลัพธ์การรักษาที่ดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โซน A

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง