ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. กริช โพธิสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
  • อังคาร
    09:30 - 12:00 น.
    สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อ.นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
ตารางออกตรวจ
  • ศุกร์
    13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์