การออกกำลังกาย หลังการฉีดวัคซีน COVID-19

   สำหรับหลายๆ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจมีคำถามว่าหลังฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อระบุที่ชัดเจนถึง ข้อห้ามในการออกกำลังกายหลังการฉีดวัคซีน และยังไม่ได้มีรายงานว่าการออกกำลังกายทำให้เพิ่ม หรือ ลดประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19

   การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทยอย่าง Sinovac หรือ Astrazeneca หรือ วัคซีนกลุ่มประเภท mRNA (Pfizer หรือ Moderna) มีข้อควรระวังในการออกกำลังกายหนักสำหรับผู้ชาย คนอายุน้อย เพราะภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบอุบัติการณ์ การเกิดเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากการฉีด ซึ่งผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 ทั้งนี้ผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามตัวหรือข้อต่อ มีไข้ อ่อนเพลีย หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เป็นต้น และอาการเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น เพราะในแต่ละคน อาจจะมีอาการที่แตกต่างกัน บางคนอาจมีอาการดังกล่าว ในช่วง 1 - 2 วันแรก หลังจากการฉีดวัคซีน ขณะที่อีกหลายคน อาจรู้สึกไม่สบายตัวเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายของแต่ละคน  

   นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC ยังแนะนำว่าหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถใช้แขนหรือออกกำลังกายแขน ข้างที่ได้รับวัคซีนได้ตามปกติ จะสามารถช่วยลดอาการปวดและอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนได้

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยภายหลังการฉีดวัคซีน

- อาการเฉพาะที่ บริเวณหัวไหล่ที่ได้รับการฉีด ได้แก่ ปวด บวม แดง หรือผื่นคัน

- อาการทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือมีไข้ต่ำ ๆ
  ซึ่งอาการดังกล่าว มักจะพบได้บ่อยในช่วง 1 - 2 วันแรก หลังได้รับการฉีดวัคซีน

คำแนะนำในการออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน COVID-19                                    

  • อาการข้างเคียงรุนแรง เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ท้องเสีย ควรงดออกกำลังกายหนัก 2 - 3 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบเข้ามาพบแพทย์                                      
  • อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย คันบริเวณแขน งดออกกำลังกายบริเวณแขน แต่สามารถออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้ตามปกติ เช่น กล้ามเนื้อกลางแกนลำตัว กล้ามเนื้อขา ได้แก่ การเดินไกล การปั่นจักรยาน                                                                      
  • ไม่มีอาการข้างเคียง สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยภายหลังจากการออกกำลังกายแนะนำประคบเย็นหรือเจลเย็น เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงได้

สิ่งสำคัญหลังการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ

**ข้อควรระวังในการออกกำลังกายภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว คงยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ**

ข้อมูลจาก : อ.นพ. ภพ กนกโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

   สำหรับหลายๆ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจมีคำถามว่าหลังฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อระบุที่ชัดเจนถึง ข้อห้ามในการออกกำลังกายหลังการฉีดวัคซีน และยังไม่ได้มีรายงานว่าการออกกำลังกายทำให้เพิ่ม หรือ ลดประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19

   การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทยอย่าง Sinovac หรือ Astrazeneca หรือ วัคซีนกลุ่มประเภท mRNA (Pfizer หรือ Moderna) มีข้อควรระวังในการออกกำลังกายหนักสำหรับผู้ชาย คนอายุน้อย เพราะภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบอุบัติการณ์ การเกิดเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากการฉีด ซึ่งผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 ทั้งนี้ผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยตามตัวหรือข้อต่อ มีไข้ อ่อนเพลีย หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เป็นต้น และอาการเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น เพราะในแต่ละคน อาจจะมีอาการที่แตกต่างกัน บางคนอาจมีอาการดังกล่าว ในช่วง 1 - 2 วันแรก หลังจากการฉีดวัคซีน ขณะที่อีกหลายคน อาจรู้สึกไม่สบายตัวเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะร่างกายของแต่ละคน  

   นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC ยังแนะนำว่าหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถใช้แขนหรือออกกำลังกายแขน ข้างที่ได้รับวัคซีนได้ตามปกติ จะสามารถช่วยลดอาการปวดและอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนได้

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยภายหลังการฉีดวัคซีน

- อาการเฉพาะที่ บริเวณหัวไหล่ที่ได้รับการฉีด ได้แก่ ปวด บวม แดง หรือผื่นคัน

- อาการทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ท้องเสีย หรือมีไข้ต่ำ ๆ
  ซึ่งอาการดังกล่าว มักจะพบได้บ่อยในช่วง 1 - 2 วันแรก หลังได้รับการฉีดวัคซีน

คำแนะนำในการออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน COVID-19                                    

  • อาการข้างเคียงรุนแรง เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ท้องเสีย ควรงดออกกำลังกายหนัก 2 - 3 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบเข้ามาพบแพทย์                                      
  • อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย คันบริเวณแขน งดออกกำลังกายบริเวณแขน แต่สามารถออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้ตามปกติ เช่น กล้ามเนื้อกลางแกนลำตัว กล้ามเนื้อขา ได้แก่ การเดินไกล การปั่นจักรยาน                                                                      
  • ไม่มีอาการข้างเคียง สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยภายหลังจากการออกกำลังกายแนะนำประคบเย็นหรือเจลเย็น เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงได้

สิ่งสำคัญหลังการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ

**ข้อควรระวังในการออกกำลังกายภายหลังจากการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว คงยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ**

ข้อมูลจาก : อ.นพ. ภพ กนกโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง