การออกกำลังกาย หลังการฉีดวัคซีน COVID-19

สำหรับหลายๆ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจมีคำถามว่าหลังฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อระบุที่ชัดเจนถึงข้อห้ามในการออกกำลังกายหลังการฉีดวัคซีน และยังไม่ได้มีรายงานว่าการออกกำลังกายทำให้เพิ่ม หรือลดประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19

การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทยอย่าง Sinovac หรือ Astrazeneca หรือวัคซีนกลุ่มประเภท mRNA (Pfizer หรือ Moderna) มีข้อควรระวังในการออกกำลังกายหนักสำหรับผู้ชาย คนอายุน้อย และภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบอุบัติการณ์การเกิดเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายหลังจากการฉีด
นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC ยังแนะนำว่าหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถใช้แขนหรือออกกำลังกายแขนข้างที่ได้รับวัคซีนได้ตามปกติ จะสามารถช่วยลดอาการปวดและอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนได้

คำแนะนำในการออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน COVID-19                                                          

  • อาการข้างเคียงรุนแรง เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ท้องเสีย ควรงดออกกำลังกายหนัก 2 - 3 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบเข้ามาพบแพทย์                                      
  • อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย คันบริเวณแขน งดออกกำลังกายบริเวณแขน แต่สามารถออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้ตามปกติ เช่น กล้ามเนื้อกลางแกนลำตัว กล้ามเนื้อขา ได้แก่ การเดินไกล การปั่นจักรยาน                                                                      
  • ไม่มีอาการข้างเคียง สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยภายหลังจากการออกกำลังกายแนะนำประคบเย็นหรือเจลเย็น เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงได้

สิ่งสำคัญหลังการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ

ข้อมูลจาก : อ.นพ. ภพ กนกโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

สำหรับหลายๆ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ อาจมีคำถามว่าหลังฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อระบุที่ชัดเจนถึงข้อห้ามในการออกกำลังกายหลังการฉีดวัคซีน และยังไม่ได้มีรายงานว่าการออกกำลังกายทำให้เพิ่ม หรือลดประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19

การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทยอย่าง Sinovac หรือ Astrazeneca หรือวัคซีนกลุ่มประเภท mRNA (Pfizer หรือ Moderna) มีข้อควรระวังในการออกกำลังกายหนักสำหรับผู้ชาย คนอายุน้อย และภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบอุบัติการณ์การเกิดเยื่อหุ้มหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภายหลังจากการฉีด
นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ หรือ CDC ยังแนะนำว่าหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถใช้แขนหรือออกกำลังกายแขนข้างที่ได้รับวัคซีนได้ตามปกติ จะสามารถช่วยลดอาการปวดและอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนได้

คำแนะนำในการออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน COVID-19                                                          

  • อาการข้างเคียงรุนแรง เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย ท้องเสีย ควรงดออกกำลังกายหนัก 2 - 3 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบเข้ามาพบแพทย์                                      
  • อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย คันบริเวณแขน งดออกกำลังกายบริเวณแขน แต่สามารถออกกำลังกายในกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้ตามปกติ เช่น กล้ามเนื้อกลางแกนลำตัว กล้ามเนื้อขา ได้แก่ การเดินไกล การปั่นจักรยาน                                                                      
  • ไม่มีอาการข้างเคียง สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ โดยภายหลังจากการออกกำลังกายแนะนำประคบเย็นหรือเจลเย็น เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงได้

สิ่งสำคัญหลังการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ยังต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างการออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ

ข้อมูลจาก : อ.นพ. ภพ กนกโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง