ไตวายเฉียบพลัน แบบไม่ทันตั้งตัว

ไตวายเฉียบพลัน เกิดจากไตสูญเสียการทำงาน ภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้การควบคุมสมดุลของร่างกายเกิดการเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลง เช่น ผู้ป่วยมีอาการความดันโลหิตต่ำอยู่ในภาวะช็อกนาน ๆ หรือผู้ป่วยที่เสียเลือดมาก ๆ แต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้

สิ่งที่จะช่วยให้เราให้เราไม่ป่วยเป็นโรคไตวายแบบเฉียบพลันคือ การใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเอง ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการกินให้เหมาะสม

ไตวายเฉียบพลันเกิดจากอะไร?

5 อาการไตวายเฉียบพลันที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที

 1. ปัสสาวะน้อยกว่า 400 ซีซี/วัน น้อยกว่าคนปกติ 3 เท่า
 2. มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เพราะมียูเรียและสารที่มีไนโตเจนเป็นองค์ประกอบคั่งค้างในเลือด
 3. แขนขาบวมน้ำ เหนื่อยหอบ หรือมีอาการขาดน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. รู้สึกวูบหวิว เหนื่อยง่าย หรืออ่อนเพลีย เนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 5. มีอาการอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น เช่น ปวดชายโครง ผื่นขึ้น เป็นต้น

5 ขั้นตอนรักษาปัญหาไตวายเฉียบพลัน

 1. รักษาที่ต้นเหตุ เช่น การหยุดยาที่เป็นสาเหตุ การให้สารน้ำในรายที่ขาดน้ำ แก้ไขภาวะช็อค เป็นต้น
 2. รักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การควบคุมน้ำเข้าออกในร่างกายเพื่อรักษาความสมดุล หลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อไต และปรับขนาดยาเพื่อให้เหมาะกับการทำงานของไตที่ลดลง เป็นต้น
 3. รักษาโดยให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม
 4. รักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ในกรณีที่ไตไม่สามารถทำงานได้ปกติ เช่น เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
 5. รักษาโดยการใช้ยา ซึ่งไม่สามารถรักษาโรคไตวายเฉียบพลันให้หายขาดได้

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C

ไตวายเฉียบพลัน เกิดจากไตสูญเสียการทำงาน ภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้การควบคุมสมดุลของร่างกายเกิดการเสียหาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลง เช่น ผู้ป่วยมีอาการความดันโลหิตต่ำอยู่ในภาวะช็อกนาน ๆ หรือผู้ป่วยที่เสียเลือดมาก ๆ แต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้

สิ่งที่จะช่วยให้เราให้เราไม่ป่วยเป็นโรคไตวายแบบเฉียบพลันคือ การใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเอง ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการกินให้เหมาะสม

ไตวายเฉียบพลันเกิดจากอะไร?

5 อาการไตวายเฉียบพลันที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที

 1. ปัสสาวะน้อยกว่า 400 ซีซี/วัน น้อยกว่าคนปกติ 3 เท่า
 2. มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เพราะมียูเรียและสารที่มีไนโตเจนเป็นองค์ประกอบคั่งค้างในเลือด
 3. แขนขาบวมน้ำ เหนื่อยหอบ หรือมีอาการขาดน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. รู้สึกวูบหวิว เหนื่อยง่าย หรืออ่อนเพลีย เนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 5. มีอาการอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น เช่น ปวดชายโครง ผื่นขึ้น เป็นต้น

5 ขั้นตอนรักษาปัญหาไตวายเฉียบพลัน

 1. รักษาที่ต้นเหตุ เช่น การหยุดยาที่เป็นสาเหตุ การให้สารน้ำในรายที่ขาดน้ำ แก้ไขภาวะช็อค เป็นต้น
 2. รักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การควบคุมน้ำเข้าออกในร่างกายเพื่อรักษาความสมดุล หลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อไต และปรับขนาดยาเพื่อให้เหมาะกับการทำงานของไตที่ลดลง เป็นต้น
 3. รักษาโดยให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม
 4. รักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ในกรณีที่ไตไม่สามารถทำงานได้ปกติ เช่น เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
 5. รักษาโดยการใช้ยา ซึ่งไม่สามารถรักษาโรคไตวายเฉียบพลันให้หายขาดได้

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง