ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจมะเร็งเต้านม (Breast cancer)

#ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ #เตรียมตัวก่อนตรวจมะเร็งเต้านม #ตรวจมะเร็งเต้านม #มะเร็งเต้านม #แมมโมแกรม #ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม #คลำพบก้อนเนื้อ #เลือดออกหัวนม #เตรียมตัวตรวจมะเร็งเต้านม

   ผู้หญิงทุกคนควรตรวจมะเร็งเต้านม ในที่นี้จะแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม ซึ่งเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ให้ผลรวดเร็ว ปลอดภัย และให้ผลได้ชัดเจน

ใครควรตรวจมะเร็งเต้านม

 1. เมื่อคลำพบก้อนเนื้อ มีเลือดออกที่หัวนม หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่บริเวณเต้านม
 2. ผู้ที่มีประวัติการตรวจยีนส์ผิดปกติ หรือมีญาติสายตรงที่ตรวจพบยีนส์ผิดปกติให้เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปี           
 3. ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน ควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 30 ปี
 4. ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

 1. รับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ปกติ
 2. ห้ามทาแป้งฝุ่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บริเวณเต้านม และรักแร้
 3. หากเคยตรวจให้นำผลการตรวจแมมโมแกรมเดิมมาด้วย
 4. หากมีอาการผิดปกติของเต้านมควรแจ้งรังสีแพทย์ให้ทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 โซน E

#ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ #เตรียมตัวก่อนตรวจมะเร็งเต้านม #ตรวจมะเร็งเต้านม #มะเร็งเต้านม #แมมโมแกรม #ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม #คลำพบก้อนเนื้อ #เลือดออกหัวนม #เตรียมตัวตรวจมะเร็งเต้านม

   ผู้หญิงทุกคนควรตรวจมะเร็งเต้านม ในที่นี้จะแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม ซึ่งเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ให้ผลรวดเร็ว ปลอดภัย และให้ผลได้ชัดเจน

ใครควรตรวจมะเร็งเต้านม

 1. เมื่อคลำพบก้อนเนื้อ มีเลือดออกที่หัวนม หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่บริเวณเต้านม
 2. ผู้ที่มีประวัติการตรวจยีนส์ผิดปกติ หรือมีญาติสายตรงที่ตรวจพบยีนส์ผิดปกติให้เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปี           
 3. ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน ควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 30 ปี
 4. ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

 1. รับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ปกติ
 2. ห้ามทาแป้งฝุ่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย บริเวณเต้านม และรักแร้
 3. หากเคยตรวจให้นำผลการตรวจแมมโมแกรมเดิมมาด้วย
 4. หากมีอาการผิดปกติของเต้านมควรแจ้งรังสีแพทย์ให้ทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง