ข่าวสาร

วายร้าย ไวรัสตับอักเสบ (รายการข่าวข้นรับอรุณ)  NEW

รายการข่าวข้นรับอรุณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มาให้ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี และ โรคไวรัสตับอักเสบซี ตลอดจนวิธีการในการป้องกัน การดูแล และการรักษาเพื่อให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคตับ

อ่านต่อ

SiPH จัดกิจกรรมอาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 พร้อมจัดเสวนา “ล้วงลับ เรื่องตับ”  

SiPH จัดกิจกรรม “อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่2” ณ บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอก เพื่อสานต่อแนวคิด “ผู้รับ”และ “ผู้ให้” รณรงค์ให้ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมเป็นอาสาสมัครใจบริจาคโลหิต ให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

อ่านต่อ

SiPH ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ” กับ ปตท.  

SiPH ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ” เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “กรดไหลย้อน ภัยร้ายวัยทำงาน(GERD)” โดย รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

อ่านต่อ

อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิตครั้งที่ 2  

เชิญร่วมกิจกรรม อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 SiPH บริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยศิริราช พร้อมพูดคุยในหัวข้อ "ล้วงลับ เรื่องตับ" เวลา 11.00 - 12.00 น. โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

อ่านต่อ

SiPH จับมือ SCG จัดงาน “สุขกาย สุขใจ หลังวัยเกษียณ”  

SiPH ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (ในเครือปูนซิเมนต์ไทย) จัดกิจกรรม "สุขกาย สุขใจ หลังวัยเกษียณ" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

อ่านต่อ

บทความ

"อีโบลา" ไวรัสร้าย...จากต่างแดน  NEW

โรคอีโบลา จัดอยู่ในกลุ่มโรคชนิดเดียวกับ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรง ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่พบเชื้อไวรัสนี้ในประเทศไทย แต่หากได้รับเชื้ออาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านต่อ

โรคฉี่หนู ภัยร้ายที่มากับหน้าฝน  

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลังจากถูกขับออกมาทางปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อ เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข และแรคคูน โดยสัตว์ที่เป็นพาหะอาจไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อที่ท่อไตทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ

อ่านต่อ

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9)  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลัน โดยมีอาการประกอบด้วย มีไข้สูงเฉียบพลัน ไอ และอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในระยะแรกของการเกิดโรคจากนั้น 5 - 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย

อ่านต่อ
mosquito

โรคไข้เลือดออก (Dengue)  

โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สาคัญ โดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเป็นอาหาร เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้

อ่านต่อ

โปรโมชั่น

เกี่ยวกับ JCI เกี่ยวกับ JCI เกี่ยวกับ JCI
ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา