ข่าวสาร

เชิญบริจาคโลหิต ร่วมพลังฮอร์โมนรุ่นใหม่   NEW

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ บริษัท จีทีเอช และ บริษัท นาดาว บางกอก เชิญชวน พลังฮอร์โมนรุ่นใหม่ ร่วมใจบริจาคโลหิต กับ 4 พลังฮอร์โมน ซีรีย์ 2 อัด เบลล์ คลอดีน และ ปีโป้ เวลา 10.30 น. – 11.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

อ่านต่อ

วายร้าย ไวรัสตับอักเสบ (รายการข่าวข้นรับอรุณ)  

รายการข่าวข้นรับอรุณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มาให้ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงโรคไวรัสตับอักเสบบี และ โรคไวรัสตับอักเสบซี ตลอดจนวิธีการในการป้องกัน การดูแล และการรักษาเพื่อให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคตับ

อ่านต่อ

SiPH จัดกิจกรรมอาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 พร้อมจัดเสวนา “ล้วงลับ เรื่องตับ”  

SiPH จัดกิจกรรม “อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่2” ณ บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอก เพื่อสานต่อแนวคิด “ผู้รับ”และ “ผู้ให้” รณรงค์ให้ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมเป็นอาสาสมัครใจบริจาคโลหิต ให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

อ่านต่อ

SiPH ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ” กับ ปตท.  

SiPH ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ” เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “กรดไหลย้อน ภัยร้ายวัยทำงาน(GERD)” โดย รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

อ่านต่อ

บทความ

"อีโบลา" ไวรัสร้าย...จากต่างแดน  NEW

โรคอีโบลา จัดอยู่ในกลุ่มโรคชนิดเดียวกับ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรง ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่พบเชื้อไวรัสนี้ในประเทศไทย แต่หากได้รับเชื้ออาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อ่านต่อ

โรคฉี่หนู ภัยร้ายที่มากับหน้าฝน  

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลังจากถูกขับออกมาทางปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อ เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข และแรคคูน โดยสัตว์ที่เป็นพาหะอาจไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อที่ท่อไตทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ

อ่านต่อ

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9)  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลัน โดยมีอาการประกอบด้วย มีไข้สูงเฉียบพลัน ไอ และอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในระยะแรกของการเกิดโรคจากนั้น 5 - 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย

อ่านต่อ
mosquito

โรคไข้เลือดออก (Dengue)  

โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สาคัญ โดยยุงตัวเมียซึ่งกัดเวลากลางวันและดูดเลือดคนเป็นอาหาร เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนและผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5-8 วัน (สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้

อ่านต่อ

โปรโมชั่น

เกี่ยวกับ JCI เกี่ยวกับ JCI เกี่ยวกับ JCI
ร่วมงานกับเรา ร่วมงานกับเรา