แนวคิดของศูนย์

ศูนย์พยาธิวิทยาดิจิทัล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา สอดคล้องตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยพยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด

 

 

 ศูนย์พยาธิวิทยาดิจิทัล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา สอดคล้องตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยพยาธิแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด

 

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา ครอบคลุมงานด้านพยาธิวิทยาต่างๆ ดังนี้
  • Surgical pathology
  • Intraoperative consultation
  • Basic histopathology and histochemistry
  • Immunochemistry
  • Cytology (เปิดให้บริการในระยะถัดไป)
 • สนับสนุนแพทย์ในการวินิจฉัยโรค ให้การรักษา ติดตามการรักษา และพยากรณ์โรคสำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • นำเทคโนโลยีพยาธิวิทยาดิจิทัลและการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับความเชี่ยวชาญของพยาธิแพทย์มาสู่การบริการทางพยาธิวิทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องของผลการวินิจฉัย

 

 •  ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา ครอบคลุมงานด้านพยาธิวิทยาต่างๆ ดังนี้
  • Surgical pathology
  • Intraoperative consultation
  • Basic histopathology and histochemistry
  • Immunochemistry
  • Cytology (เปิดให้บริการในระยะถัดไป)
 • สนับสนุนแพทย์ในการวินิจฉัยโรค ให้การรักษา ติดตามการรักษา และพยากรณ์โรคสำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • นำเทคโนโลยีพยาธิวิทยาดิจิทัลและการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับความเชี่ยวชาญของพยาธิแพทย์มาสู่การบริการทางพยาธิวิทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องของผลการวินิจฉัย

 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น B1 โซน D
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1