รศ.นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
รศ.นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  07:30 - 09:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช
ผศ.พญ. ศิริรัตน์ จารุวณิช
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:15 - 11:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
อ.นพ. เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์