‘ถามแทนใจใน 5 นาที กับ SiPH’

   เวลาแค่ 5 นาทีฟังดูน้อยใช่ไหม?

   แต่เราจะบอกว่าในเวลาแค่ 5 นาที ทุกคนก็สามารถเข้าใจเรื่องสุขภาพได้มากขึ้น กับรายการ ‘ถามแทนใจใน 5 นาที กับ SiPH’ Podcast ขนาด 5 นาทีพอดีคำ ที่ได้นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และความร่วมมือกันของ Salmon Podcast ด้วยการพูดคุยถามตอบแบบกันเอง ฟังจบรับรองได้คำแนะนำดี ๆ แน่นอน

    ติดตาม ‘ถามแทนใจใน 5 นาที กับ SiPH’ ได้ทุกช่องทาง Podcast
ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

Ep.01   รักษากรดไหลย้อนอย่างไรไม่ให้ย้อนกลับ?
โดย รศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.02   รู้ทันมะเร็งไต ตรวจเจอไว รักษาได้ผลดี
โดย อ.นพ. ศิรส จิตประไพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.03   คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม โรคฮิตคนติดจอ
โดย พญ.บันฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ตา

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.04   กระดูกสันหลังเสื่อมได้ ไม่ต้องรอแก่
โดย ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ออร์โธปิดิกส์

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.05   เครียดนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ บ้านหมุนไม่รู้ตัว
โดย รศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หู คอ จมูก

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.06   ไอเรื้อรัง ปอดพังไม่รู้ตัว
โดย นพ.ภาสกร จิตรรักไทย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระบบการหายใจ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.07   ระวัง! เด็กสมาธิสั้นส่งผลระยะยาว
โดย พญ.ณกุล วิจักขณา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เด็ก

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

                    

 

   เวลาแค่ 5 นาทีฟังดูน้อยใช่ไหม?

   แต่เราจะบอกว่าในเวลาแค่ 5 นาที ทุกคนก็สามารถเข้าใจเรื่องสุขภาพได้มากขึ้น กับรายการ ‘ถามแทนใจใน 5 นาที กับ SiPH’ Podcast ขนาด 5 นาทีพอดีคำ ที่ได้นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และความร่วมมือกันของ Salmon Podcast ด้วยการพูดคุยถามตอบแบบกันเอง ฟังจบรับรองได้คำแนะนำดี ๆ แน่นอน

    ติดตาม ‘ถามแทนใจใน 5 นาที กับ SiPH’ ได้ทุกช่องทาง Podcast
ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

Ep.01   รักษากรดไหลย้อนอย่างไรไม่ให้ย้อนกลับ?
โดย รศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.02   รู้ทันมะเร็งไต ตรวจเจอไว รักษาได้ผลดี
โดย อ.นพ. ศิรส จิตประไพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.03   คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม โรคฮิตคนติดจอ
โดย พญ.บันฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ตา

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.04   กระดูกสันหลังเสื่อมได้ ไม่ต้องรอแก่
โดย ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ออร์โธปิดิกส์

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.05   เครียดนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ บ้านหมุนไม่รู้ตัว
โดย รศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หู คอ จมูก

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.06   ไอเรื้อรัง ปอดพังไม่รู้ตัว
โดย นพ.ภาสกร จิตรรักไทย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระบบการหายใจ

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Ep.07   ระวัง! เด็กสมาธิสั้นส่งผลระยะยาว
โดย พญ.ณกุล วิจักขณา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เด็ก

                    

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

                    

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง